CÁC CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/4/2020 V/v Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Quyết định 811/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đắk Lắk ngày 17/4/2020 V/v Điều chỉnh Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Công văn 513/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk ngày 13/4/2020 V/v học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19

Công văn 521/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk ngày 24/4/2020 V/v hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học

Công văn 1360/BGDĐT-GDTrH ngày 22/4/2020 V/v: Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020

Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 V/v Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020

Công văn Số: 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 V/v: Hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020