Phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện công văn số 354/SGDĐT-CTTT, về việc tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk. Sáng ngày 19/03/2018 tại Trường THPT Phạm Văn Đồng đã diễn ra lễ Phát động cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

Về dự lễ phát động có đầy đủ cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh của Trường THPT Phạm Văn Đồng.

Thầy Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc cuộc thi năm nay

 

Cuộc thi năm nay xoay quanh nội dung:

+ Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.

+ Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 32 năm đổi mới (1986-2018), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Hình thức thi bao gồm 3 vòng thi, vòng thứ nhất thi trắc nghiệm cá nhân, vòng thứ hai thi tự luận, vượt qua 2 vòng thi này thí sinh sẽ đến với vòng thi thứ ba vòng chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc.

Đối tượng dự thi chia làm 2 bảng, bảng A dành cho học sinh phổ thông, Bảng B dành cho sinh viên, đoàn viên thanh niên, giáo viên… dưới 35 tuổi.

Mục đích của việc tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  năm 2018  nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh (36 tuổi trở xuống) và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ đủ năng lực, phẩm chất, để hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ hiện nay.

Thông qua cuộc thi này sẽ tạo được sức lan tỏa sâu rộng của việc học tập và làm theo Bác trên mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và quần chúng nhân dân cùng tham gia.

Đây cũng  là dịp để thế hệ trẻ thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, học tập và làm theo tấm gương phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời trau dồi thêm kiến thức về biển đảo, quê hương, tổ quốc.