HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hòa chung không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 10 năm thành lập trường THPT Phạm Văn Đồng. Sáng ngày 05/10/2019 tại Hội trường Trường THPT Phạm Văn Đồng đã diễn ra Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2019-2020. 

Chủ trì Hội nghị có thầy Nguyễn Hữu Luật – Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng, thầy Trần Công Hòa – Chủ tịch công đoàn và thầy Nguyễn Đức Chỉnh – Bí thư Đoàn thanh niên. Thư ký Hội nghị có thầy Đậu Xuân Hưng – Thư ký hội đồng và cô Nguyễn Thị Phương – Giáo viên bộ môn Hóa học.

Thầy Nguyễn Hữu Luật – Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng trình bày kế hoạch giải pháp năm học 2019-2020

Năm học 2019 – 2020, là năm học toàn ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIII về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình số 26 – CTr/TU của Tỉnh ủy; Quyết định số 756/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, phát huy những kết quả đạt được sau 10 năm thành lập, năm học 2019 – 2020 trường xác định những đặc điểm cơ bản và xây dựng kế hoạch nặm học mới với những nội dung như sau:

 1. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống; phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên trung học; xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh trong nhà trường; có các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.
 2. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học một cách linh hoạt, sáng tạo.
 3. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; tích cực cải tiến đổi mới trong sinh hoạt tổ chuyên môn; tiếp tụcthực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; chủ động lựa chọn các nội dung để xây dựng chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và chuyên đề tích hợp liên môn;đa dạng hóa các hình thức học tập của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; nâng cao chất lượng các hoạt động ngoại khóa chuyên môn.
 4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các nhà trường; tiếp tục triển khai mở rộng dạy học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm; đa dạng hóa hình thức học tập.
 5. Tích cực triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứi triển khai xây dựng mô hình trường học gắn với sản xuất, kinh doanh, mô hình STEM; triển khai sâu rộng hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường và cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động này.
 6. Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng-An ninh trong nhà trường; đẩy mạnh công tác phòng chống đuối nước, tổ chức dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh.
 7. Hưởng ứng tích cực việc chuẩn bị biên soạn bộ tài liệu dạy học địa phương tỉnh ĐăkLăk cấp THPT; đẩy mạnh hoạt động giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, phân luồng học sinh và giáo dục khởi nghiệp trong nhà trường.
 8. Tiệm cận các chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 – 2020; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; chú trọng công tác giáo dục dân tộc và giáo dục khuyết tật trong nhà trường.
 9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, trong quản lý chuyên môn, trong tuyển sinh, bồi dưỡng giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất, tài liệu, học liệu, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, thư viện trường học.
 10. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy định về dạy thêm, học thêm; vệ sinh, an toàn trường học; tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh năm học 2020 – 2021 và những năm học tiếp theo.
 11. Chủ động khảo sát, đánh giá nhằm xác định nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng một cách hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

Tại Hội nghị cũng đã thông qua hệ thống chỉ tiêu cho năm học 2019-2020 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trong nhà trường. Đối với cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu có 02 đồng chí giáo viên học thạc sĩ, 01 đồng chí trở lên học lớp lí luận chính trị, 04 đồng chí học lớp cảm tình Đảng, kết nạp đảng cho hơn 03 đồng chí, trên 15 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, đạt giải toàn đoàn hội thi văn nghệ truyền thống, tham gia tích cực có hiệu quả hội thao Ngành, trên 10 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải Ngành, trên 08 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 52 đồng chí đạt lao động tiên tiến, 02 tập thể tổ đạt lao động tiên tiến, Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên, Công đoàn trường đạt vững mạnh, Đoàn thanh niên đạt xuất sắc được Tỉnh đoàn khen, Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Về học sinh tỉ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt khá trên 98%, không có học sinh hạnh kiểm yếu, nhà trường phấn đấu học sinh có học lực giỏi đạt từ 4% trở lên, học lực khá trên 36%, học lực yếu kém dưới 10%, tỉ lệ học sinh lên lớp sau thi lại trên 98%, tỉ lệ bỏ học dưới 5%, học sinh giỏi 12 đạt trên 10 giải, Olimpic 10/3 đạt trên 25 huy chương, khoa học kĩ thuật có giải cấp Tỉnh, học sinh giỏi thể dục thể thao trên 5 giải, hội khỏe phù đổng cấp tỉnh trong top 15, hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng đạt giải cấp Huyện, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 95%, thi THPT quốc gia đạt điểm trung bình từ 5 điểm trở lên. Đó là những mục tiêu đề ra cho năm học 2019-2020 được sự nhất trí cao của toàn bộ tập thể nhà trường.

 

Đồng chí Trần Công Hòa – Chủ tịch Công đoàn cũng đã thông qua trước Hội nghị về báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018-2019 và dự thảo phương hướng hoạt động cho năm học 2019-2020. Đồng chí cũng đã trình bày trước Hội nghị về hệ thống chỉ tiêu của công đoàn nhà trường, được 100% sự nhất trí của các công đoàn viên.

 

Hội nghị cũng được nghe báo cáo kết quả hoạt động năm học 2018-2019 và dự thảo kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020 của Ban thanh tra nhân dân do thầy Phùng Quang Đôn trình bày.

Cũng tại Hội nghị này, đã thông qua hệ thống quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, mức khen thưởng trong năm học 2019-2020.

Năm học 2018-2019 vừa qua, tập thể sư phạm nhà trường đã đạt được những thành tích đáng tự hào được các cấp lãnh đạo tuyên dương khen thưởng, cụ thể: Công đoàn nhà trường được nhận bằng khen chuyên đề dạy tốt học tốt của công đoàn Ngành giáo dục, 08 đồng chí được giấy khen chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 11 đồng chí được Giám đốc sở tặng giấy khen, 02 tổ chuyên môn được giấy khen tập thể lao động tiên tiến và giấy khen của Sở giáo dục, 02 đồng chí được Công đoàn ngành giáo dục tặng giấy khen.

Thầy Nguyễn Hữu Luật và Thầy Trịnh Đình Giang nhận Giấy khen của Công đoàn Ngành giáo dục 

Các Thầy cô giáo nhận giấy khen chiến sĩ thi đua cơ sở

Thầy Nguyễn Hữu Luật trao giấy khen của Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Đắk Lắk

Thầy Bùi Văn Lâm – Phó hiệu trưởng trao giấy khen của công đoàn cho 2 tập thể lao động tiên tiến

 

Hội nghị kết thúc vào lúc 11h20 cùng ngày, Hội nghị lần này đã thông qua được kế hoạch và giải pháp cho năm học 2019-2020, phương hướng hoạt động của công đoàn trường, của ban thanh tra nhân dân, quy chế dân chủ của cơ quan, quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Hội nghị cũng được nghe những bài tham luận hết sức thiết thực, ý nghĩa, bên cạnh đó Hội nghị cũng đã nhận được những ý kiến đóng góp, xây dựng của các thầy cô giáo trong nhà trường. Phát huy truyền thống, sức trẻ, sự đoàn kết tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động Trường THPT Phạm Văn Đồng sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành kế hoạch năm học xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện: Khắc Điệp