HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Sáng ngày 10/10/2018 tại Hội trường Trường THPT Phạm Văn Đồng đã diễn ra Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2018-2019. Về dự với Hội nghị có Bác Lê Đắc Thắng trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo, nhân viên trong nhà trường.

Ông Lê Đắc Thắng – Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có thầy Nguyễn Hữu Luật – Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng, thầy Trần Công Hòa – Chủ tịch công đoàn và thầy Nguyễn Đức Chỉnh – Bí thư Đoàn thanh niên. Thư ký Hội nghị có thầy Đậu Xuân Hưng – Thư ký hội đồng và cô Nguyễn Thị Phương – Giáo viên bộ môn Hóa học.

Thầy Nguyễn Hữu Luật – Bí thư Chi bộ Hiệu trưởng trình bày kế hoạch, giải pháp năm học 2018-2019

Năm học 2018 – 2019, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khóa XIII về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chương trình số 24-CTr/TU ngày 11/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2010/KH-UBND ngày 22/4/2014 của UBND tỉnh “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; căn cứ tình hình thực tế của trường và phát huy những kết quả đạt được sau gần 10 năm thành lập, năm học 2018-2019 nhà trường đã xác định những đặc điểm cơ bản và xây dựng được kế hoạch của năm học mới với những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

 1. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giá trị sống; phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên trung học; xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh trong nhà trường; có các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.
 2. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học một cách linh hoạt, sáng tạo.
 3. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; tích cực cải tiến đổi mới trong sinh hoạt tổ chuyên môn; tiếp tụcthực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; chủ động lựa chọn các nội dung để xây dựng chuyên đề dạy học trong mỗi môn học và chuyên đề tích hợp liên môn;đa dạng hóa các hình thức học tập của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.
 4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các nhà trường; tiếp tục triển khai mở rộng dạy học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm; đa dạng hóa hình thức học tập.
 5. Tích cực triển khai hoạt động trải nghiệm, triển khai xây dựng mô hình trường học gắn với sản xuất, kinh doanh, mô hình STEM; triển khai sâu rộng hoạt động nghiên cứu khoa học trong nhà trường và cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động này.
 6. Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục thể chất và giáo dục Quốc phòng-An ninh trong nhà trường; đẩy mạnh công tác phòng chống đuối nước, tổ chức dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh.
 7. Hưởng ứng tích cực việc chuẩn bị biên soạn bộ tài liệu dạy học địa phương tỉnh ĐăkLăk cấp THPT; đẩy mạnh hoạt động giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông, phân luồng học sinh và giáo dục khởi nghiệp trong nhà trường.
 8. Tiệm cận các chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; chú trọng công tác giáo dục dân tộc và giáo dục khuyết tật trong nhà trường.
 9. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, trong quản lý chuyên môn, trong tuyển sinh, bồi dưỡng giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất, tài liệu, học liệu, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học, thư viện trường học.
 10. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy định về dạy thêm, học thêm; vệ sinh, an toàn trường học; tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 và những năm học tiếp theo.
 11. Chủ động khảo sát, đánh giá nhằm xác định nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng một cách hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

Tại Hội nghị cũng đã thông qua hệ thống chỉ tiêu cho năm học 2018-2019 nhà trường phấn đấu có 02 đồng chí giáo viên học thạc sí, 02 đồng chí học lớp lí luận chính trị, 04 đồng chí học lớp cảm tình Đảng, kết nạp đảng cho hơn 02 đồng chí, trên 15 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, tham gia tích cực có hiệu quả hội thao Ngành, trên 10 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải Ngành, trên 08 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 46 đồng chí đạt lao động tiên tiến, 02 tập thể tổ đạt lao động tiên tiến, Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Công đoàn trường đạt vững mạnh xuất sắc, Đoàn thanh niên đạt xuất sắc được TW đoàn khen, Chi bộ trong sạch vững mạnh; Về học sinh tỉ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt khá trên 98%, không có học sinh hạnh kiểm yếu, nhà trường phấn đấu học sinh có học lực giỏi đạt từ 3,5% trở lên, học lực khá trên 37%, học lực yếu kém dưới 10%, tỉ lệ học sinh lên lớp sau thi lại trên 98%, tỉ lệ bỏ học dưới 5%, học sinh giỏi 12 đạt trên 10 giải, Olimpic 10/3 đạt trên 20 huy chương, khoa học kĩ thuật có giải cấp Tỉnh, học sinh giỏi thể dục thể thao trên 5 giải, phấn đấu vào tốp 10 hội thao an ninh quốc phòng, đạt giải toàn đoàn giai điệu tuổi hồng, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%, thi THPT quốc gia đạt điểm trung bình từ 4,75 trở lên. Đó là những mục tiêu đề ra cho năm học 2018-2019 được sự nhất trí cao của toàn bộ tập thể nhà trường.

Đồng chí Trần Công Hòa – Chủ tịch Công đoàn cũng đã thông qua trước Hội nghị về báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2017-2018 và dự thảo phương hướng hoạt động cho năm học 2018-2019. Đồng chí cũng đã trình bày trước Hội nghị về hệ thống chỉ tiêu của công đoàn nhà trường, được 100% sự nhất trí của các công đoàn viên.

Thầy Trần Công Hòa – Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động công đoàn năm học 2018-2019

Hội nghị cũng được nghe báo cáo kết quả hoạt động năm học 2017-2018 và dự thảo kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019 của Ban thanh tra nhân dân do thầy Phùng Quang Đôn trình bày.

Thầy Phùng Quang Đôn – Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm học 2018-2019

Về dự với Hội nghị, Thầy Nguyễn Đức Chỉnh đã trình bày tham luận của mình về công tác giáo dục đạo đức lối sống của học sinh trong giai đoạn hiện nay, thầy Y Blim Êcăm cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân và tổ Văn – Sử – Địa – GDCD về nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi; thầy Trịnh Đình Giang đại diện cho công đoàn đã trình bày tham luận của mình về tổ chức các hoạt động, phong trào nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho công đoàn viên nhà trường.

Thầy Nguyễn Đức Chỉnh – Bí thư đoàn trường trình bày tham luận

Thầy Y BLim ÊCăm giáo viên môn Địa lí trình bày tham luận

Thầy Trịnh Đình Giang – Phó chủ tịch công đoàn trình bày tham luận

Năm học 2017-2018 vừa qua, tập thể sư phạm nhà trường đã đạt được những thành tích đáng tự hào được các cấp lãnh đạo tuyên dương khen thưởng,cụ thể: 01 đồng chí được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen, 08 đồng chí được giấy khen chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 10 đồng chí được Giám đốc sở tặng giấy khen, 02 đồng chí công đoàn viên được Công đoàn giáo dục Tỉnh tặng giấy khen, 02 tổ chuyên môn được giấy khen tập thể lao động tiên tiến, công đoàn trường được nhận bằng khen của Công đoàn ngành.

Tổ Văn-Sử-Địa-GDCD và Tổ Vật lí-Công nghệ nhận giấy khen tập thể tổ lao động tiên tiến

Công đoàn Trường nhận bằng khen của Công đoàn Ngành

Thầy Bùi Quang Quân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh

Các thầy cô giáo nhận giấy khen chiến sĩ thi đua cơ sở

Các thầy cô giáo nhận giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị kết thúc vào lúc 11h20 cùng ngày, Hội nghị lần này đã thông qua được kế hoạch và giải pháp cho năm học 2018-2019, phương hướng hoạt động của công đoàn trường, của ban thanh tra nhân dân, quy chế dân chủ của cơ quan. Hội nghị cũng được nghe những bài tham luận hết sức thiết thực, ý nghĩa, bên cạnh đó Hội nghị cũng đã nhận được những ý kiến đóng góp, xây dựng của các thầy cô giáo trong nhà trường. Phát huy truyền thống, sức trẻ, sự đoàn kết tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động Trường THPT Phạm Văn Đồng sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành kế hoạch năm học, lập được nhiều thành tích hướng tới kỉ niệm 10 năm thành lập Trường.

Thực hiện: Khắc Điệp