HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG GIÁO VIÊN

HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆM NGẠCH VÀ XẾP LƯƠNG GIÁO VIÊN

Lượt xem:

[...]
HƯỚNG DẪN CHUYỂN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

HƯỚNG DẪN CHUYỂN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO 10 – NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO 10 – NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

[...]
THỜI KHÓA BIỂU SÁNG – CHIỀU ÁP DỤNG TỪ 22/3/2021

THỜI KHÓA BIỂU SÁNG – CHIỀU ÁP DỤNG TỪ 22/3/2021

Lượt xem:

[...]
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KTĐG CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2020-2021

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KTĐG CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

HƯỚNG DẪN PHỤ LỤC [...]
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020-2021

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối kì I Phụ lục   [...]
THI THỬ TỐT NGHIỆP 2020

THI THỬ TỐT NGHIỆP 2020

Lượt xem:

Thầy cô và học sinh click vào link bên dưới để xem chi tiết Lịch thi Phân công giám thị Kết quả [...]
THỜI KHÓA BIỂU – ÁP DỤNG TỪ 1/6/2020

THỜI KHÓA BIỂU – ÁP DỤNG TỪ 1/6/2020

Lượt xem:

Thầy cô click vào đây để xem chi tiết [...]
Trang 2 / 6«12345 » ...Cuối »