KẾ HOẠCH “Về việc tổ chức giải cầu lông chào mừng 64 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2020) và 90 năm ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020)”

Lượt xem:

Đọc bài viết