GIẤY MỜI – DỰ LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (2009-2019) VÀ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (2019-2020)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường THPT Phạm Văn Đồng trân trọng kính mời các cựu cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh nhà trường tới dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường THPT Phạm Văn Đồng (2009-2019) và Lễ Khai giảng năm học mới (2019-2020)