ĐOÀN TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG RA QUÂN “ NGÀY CHỦ NHẬT XANH” LẦN II – NĂM 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020; Hướng dẫn số 30-HD/HĐTN ngày 22/05/2020 của Ban thường vụ Huyện đoàn; Đồng thời, nhằm cổ vũ và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của các đoàn viên thanh niên trong nhà trường. Sáng 31/05/2020, Đoàn trường THPT Phạm Văn Đồng đã ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 2 năm 2020. 

Hoạt động này đã thu hút gần 400 đoàn viên thanh niên tham gia nhiệt tình góp phần thay đổi nhận thức, hành động và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ và giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường. 

Đoàn viên thanh niên chăm sóc các công trình thanh niên và phần việc thanh niên.

“Ngày Chủ Nhật Xanh” lần thứ 2 năm 2020 tại trường THPT Phạm Văn Đồng tập trung vào các hoạt động trồng mới và chăm sóc công trình thanh niên bao gồm các phần việc thanh niên như dọn vệ sinh, nhổ cỏ dại, nhặt gạch đá; vệ sinh khuôn viên nhà trường; dọn vệ sinh tại các khu thí nghiệm thực hành; nhặt vỏ lon, nhặt rác tại các khu vực sân thể dục, nhà xe, nhà đa năng,…

Đoàn viên thanh niên dọn rác và cành cây khô trong khuôn viên nhà trường

Đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh tại khu nhà thực hành thí nghiệm

Đoàn viên thanh niên chăm sóc công trình thanh niên 

tại khu tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Hoạt động trồng mới cây xanh tại các công trình thanh niên

Đoàn viên thanh niên dọn đất đá trong khuôn viên nhà trường

Hoạt động chăm sóc vườn xả của đoàn viên thanh niên

“Ngày Chủ Nhật Xanh” đã và đang được đoàn viên thanh niên hưởng ứng nhiệt tình với quy mô ngày càng rộng khắp. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ và giữ gìn môi trường góp phần tạo cảnh quang xanh – sạch – đẹp cho Nhà trường.